DAYANIKLILIK

 

 

 

 

AEROBİK DAYANIKLILIK

 

 

MAX VO2


HAREKET


LAKTAT EŞİĞİ EKONOMİSİ

 

% VO2 MAKS

( Swedenhag, 1998 )

 

 

 

 

 

 

 

MAXVO2 ve BÜYÜME SÜRESİNCE GELİŞİMİ

6-18 yaşları arasında 2180 erkek ve 1730 kız çocuk üzerinde yapılan çalışma sonuçlarına göre (Bar-Or, 1983);

 

Maksimal Oksijen Tüketimi (ml/dk)

 

 

% 70’ine karşılık gelmektedir.

 

Vücut Ağırlığı Başına Maksimal Oksijen Tüketimi (ml/kg/dk)

 

 

 

 

MaksVO2 ve Kalp-Dolaşım Sistemi

 

Yapılan araştırmalar sonucunda büyüyen bireylerde; vücut kitlesi, olgunluk düzeyi ve cinsiyet kontrol altına alınmış olsa dahi MaksVO2 değerleri arasında halen farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar fizyolojik, biyokimyasal ve yapısal olabilir.

 

Egzersiz KAH çocuklarda en üst düzeydedir. 200 –215 a/dk.

 

 

 

 

Büyüme süresince artan MaxVO2 sadece vücut kitlesinin büyümesinden değil aynı zamanda kalp-dolaşım sistemindeki değişiklikler dolayısıyla da artış gösterir.

 

 

 

 

ANTRENMANIN VO2 MAKS ÜZERİNE ETKİSİ

 

 

 

 

HAREKET EKONOMİSİ

 

(Ariens ve ark 1997)

 

 

 

1. Grup: sadece koşu

2. Grup: koşu tekniği

3. Grup: Koşu ve koşu tekniği çalışması

4 ve 5. Grup: kontrol

 

Hiçbir grupta koşu ekonomisi gelişimi gözlenmemiş

1.ve 3. Grupta adım uzunluğu artmış ve adım sıklığı azalmış

Sonuç:12 haftalık koşu tekniği çalışması, koşu ekonomisi üzerinde bir etkiye sahip değil.

(Krahenbuhl&Williams 1991).

 

ANAEROBİK EŞİK NOKTASI VE ÇOCUKLARDA GELİŞİMİ

 

 
- 5-18 yaşları arasında değişen 257 çocuk

%VO2Maks

5-6 yaşlarında 74.4 erkekler 69.2 kızlar

15-16 yaşlarında 61.0 erkekler 53.8 kızlar

(Reybrouck ve ark., 1985).

 

- 109 kız- erkek çocuk

Yaş %VO2Maks

Küçük erkek çocuklarda ( 6-13 yaş) 64

Büyük erkek çocuklarda ( 14-17 yaş) 55

Küçük kız çocuklarda ( 6-13 yaş) 61

Büyük kız çocuklarda ( 14-17 yaş) 58

 

(Cooper ve ark.,1984)

 

 

Yaş %VO2Maks

Ergenlik Öncesi ( 8.7 - 11.8 ) 68.8

Ergenlik ( 13.1 - 14.6 ) 65.4
Ergenlik Sonrası ( 18.7 – 24.4) 58.5

 

(Kanaley ve Boileau, 1988)

Antrenman Etkisi

 

11-12 yaşlarında 3 yıldır 6 gün/hft ve günde 2-3 saat antrenman yapan 11 çocuk ve antrenman yapmamış kontrol grubu

 

Treadmill Antr. Antr.Olmayan

VO2MAKS (ml.kg.dk) 58.0 51.2

VAT(%VO2) 78.9 63.7

(Atomi ve ark.1986)

 
Antrene Olmamış 10-14 yaş çocuklarında

8 hafta antrenman Önce (%) Sonra (%)

VAT (%VO2) 67 74

 

(Mahon ve Vaccaro, 1989)

4 mmol Laktat Eşiği

 

103 çocuk 4 mmol/L AE % 91 VO2maks

(11-13 yaş) 2.5 mmol/L AE % 83 VO2maks

(Williams ve Armstrong, 1991).

 

45 erkek çocuk 2.5 mmol/L AE % 64.7 VO2 maks

(10-11 yaş) 4.5 mmol/L AE % 84.2 VO2 maks

 

( Gails ve Buchberger, 1980)

ANAEROBİK DAYANIKLILIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergenlik Öncesi Erkek Çocuklarda Substrat Bulunabilirliği ve Kasta Kullanımı.

 

Dinlenik Değerler

Substrat ______________________________________ Egzersiz Sırasında Kastaki Konsant. Karşılaştırma Kullanım Oranı

nmol/kg WW Büyük Bireyler

________________________________________________________________

 

ATP 3.5-5 Yaşla birlikte değişim yok Yetişkinlerle aynı

CP 12-22 Çocuklarda daha düşük Yetişkinlerle aynı

veya daha az

Glikojen 45-75 Çocuklarda daha düşük Yetişkinlerden

çok düşük

________________________________________________________________

(Ericsson, Saltin ve Karlsson,1980)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çocuklarda Anaerobik Sistemin Antrene Edilmesi (n = 12 erkek çocuk)

Değişkenler Antrenman Öncesi Antrenmana Tepki

(Kas) (yetişkinlere karşılaştırıldıında)

 

FT lif % Benzer Değişiklik yok(?)

CP (dinlenik) Benzer Artış

ATP (dinlenik) Benzer Artış

Glikojen (dinlenik) Düşük Artış

PFK Düşük Artış

Egzersizle Birlikte

Glikojende Azalma Az Artış

Maksimum Laktat Düşük Artış

11-15 yaş arasında 6-16 hafta antrenman yapan. Eriksson (1972).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇOÇUKLAR İÇİN DAYANIKLILIK ANTRENMANI