ÖĞRETMEN SPORCU İZİNLERİ

OKUL MÜSABAKALARINDA - KULÜP MÜSABAKALARINDA

İL İÇİ FALİYETLERDE OKUL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINACAK İZİNLER : Okul Beden Eğitimi Öğretmeni İL İÇİ FAALİYETLERİNDE, (Resmi ve özel maçlarında) okul müdürüne dilekçeyle müracat ederek (Örnek-1 Öğretmen ve Öğrenciler için ) izin ister.
KULÜP MÜSABAKALARINA : İL İÇİ VE İL DIŞI İse yine Okul müdürünün onayı ve G.S.M. kanalı ile Valilikten (Örnek-2a Öğretmen ve Örnek 2b Öğrenciler için) izin ister.
OKUL MÜSABAKALARININ İL DIŞI FAALİYETLERİNDE Kaymakamlık veya Valilik İzini istenir.(Örnek-3)
SPORCU ÖĞRENCİLERİN OKUL İÇİ ÇALIŞMALARI VE İL DIŞI MÜSABAKALARA GİDERKEN VELİ İZİNLERİ İSTENİR. : İl içi ve il dışı (Örnek-4-5)

(Örnek-1 İzin belgesi -Okul Faaliyetlerinde) İl içi Faaliyetlerde Öğretmen tarafından doldurulacak
Öğretmen ve öğrenci izin yazısı.

 

ATATÜRK AND. TEK. VE END. MES. LİS. MÜDÜRLÜĞÜNE

İZMİR


Aşağıda adı soyadı yazılı öğrenciler ..................................tarihinde ........................saatler
arasında...... ........................................da görevlendirildikleri için izinli sayılmalarını arz ederim.

 

......./......../200..

Bed. Eğt. Öğr.

imza

 

SIRA SINIF NO ADI SOYADI
       
       
       

 


(Örnek-2a İzin belgesi -Kulüp Müsabakalarında ) İl içi İl dışı Faaliyetlerde Öğretmen tarafından doldurulacak
Öğretmen izin yazısı.

  GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE

İZMİR

  

Aşağıda kimlik bilgileri yazılı okulunuz öğretmeni.................................................................................’nın ..................................................tarihleri arasında ...........................................................ilinde yapılacak olan ...........................................müsabakalarına Antrenör/Hakem/İdareci olarak katılmasında sakınca yoktur.

 

OKUL MÜDÜRÜ

......./......../200.

 

 ADI SOYADI:  

OKULU :  

BRANŞI :

(Örnek-2b İzin belgesi -Kulüp Müsabakalarında) İl içi İl dişi Faaliyetlerde Öğrenci Velisi tarafından doldurulacak
Öğrenci izin yazısı.

 

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE

İZMİR

Velisi olduğum...............................................................nın........................................tarihleri arasında
.....................................ilinde yapılacak olan ................................branşında .........................................
müsabakalarına katılmasına izin veriyorum. ........./......../ 200.

VELİSİNİN :
ADI SOYADI:
iMZASI :

 

Okulumuz öğrencisi olan ve aşağıda kimlik bilğileri yazılı öğrencimizin anılan müsabakalara katılmasında
Milli Eğitim Bakanlığı Okul Spor Kulüpleri Yönetmenliğinin 28. maddesinin (a) ve (b) fıkraları ile diğer hüküm-
leri geregince izin verilmesinede sakınca yoktur.

OKUL MÜDÜRÜ

(İMZA MÜHÜR)

......./......./ 200..

ÖĞRENCİNİN :

ADI SOYADI :....................
OKULU :............................
SINIFI :.............................
NUMARASI :.....................
BABA ADI :.......................
DOĞUM YERİ :.................
DOĞUM TARİHİ :.............

 

 

(Örnek-3 İzin belgesi-Okul İl Dışı Müsabakalarında) Öğretmen ve Okul idaresince Doldurulacak Öğretmen
İdareci ve Öğrenci İzin onayı .

T.C
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIGI
ATATÜRK ANADOLU TEKNİK -TEKNİK VE ENDÜSTRİ
MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR

SAYI: 562 /.......
KONU: Spor yarışmaları

İZİN ONAYI ve İSİM ONAYI

İLİ :.......................................................................... OKULU :.....................................................
İDARECİ :.................................................................GÖREVİ :.....................................................
ÇALIŞTIRICI:...........................................................GÖREVİ :.....................................................
SPOR DALI :............................................................KATEGORİ :.................................................

SIRA ADI SOYADI DOĞ.TA. KAY.TA. OKULU SINIF NO LİS.NO DÜŞÜNCELER
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Yukarıda kimliği yazılı İdareci,öğretmen ve öğrenci sporcuların ....... /....... / 200... tarihleri arasında
.............................................. de yapılacak olan ............................................................................ ne
katılmalarına idare yönden sakınca yoktur. İlgililerin yol dahil .................................................... tarihleri
arasında görevli izinli sayılmalarını arz ederim. ........... / ........ / 200..

 

 

Ali Rıza ERDEM Cihabir ÇULHAOĞLU Veli ASLAN
Okul Müdürü İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaymakam 

(Örnek-4 İzin belgesi Okul çalışmaları için Okul idaresince Veliden istenir.)

T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
KONAK
ATATÜRK ANADOLU TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Velisi bulunduğum ..................sınıfı...................nolu..................................................... nın
 Okul .........................................takımında oynamasına ve çalışmalarına aşağıdaki gün ve saatlerde bilgim dahilinde katılmasına izin veriyorum.

 

......../......./ 200

VELİSİNİN

ADI SOYADI:

 

ADRES:

 

TEL:

 

ÇALIŞMA GÜNLERİ: SAATİ:

 

P.TESİ: 17.00 /19.00

 

SALI: 17.00 / 19.00

 

Ç.BA: 17.00 / 19.00

 

P.BE: 17.00 / 19.00

 

CUMA: 17.00 / 19.00

 

 

 

 

 

 

FAX :254 88 74

MÜDÜR TEL :237 00 53

TEL :237 41 19-237 42 47 – 254 54 54

4165 Sk. No:52 35400 Çamlık-İZMİR

 

(Örnek-5 İzin belgesi Okul Maçlarında İl dışına giderken Okul idaresince Veliden istenir.)

 

 

ÖĞRENCİ VELİ İZİN BELGESİ

Velisi bulunduğum.................sınıfı................nolu..........................................................nın okul .............................. takımı ile ......../ ....... / 200 . tarihleri arasında ...............................da yapılacak olan ............................................................. birinciliğine katılmasına izin veriyorum.

 

 

........./......../200..

 

VELİSİNİN

İMZA:

ADI SOYADI:

 

ADRES:

TEL :