ZÜMRE TOPLANTILARI

( 1. ve 2. Dönem olmak üzere yılda İki defa hazırlanır)

Aynı dersi okutan ,branş öğretmenleri arasında toplanarak eğitim proğramlarının ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi,Yıllık ve günlük ders planlarının durumu ,ders araç ve gereçlerinden proğramlı bir şekilde yararlanma,öğrenci ödevleri,ders yoklamaları,ders kıyafetleri,ölcme değerlendirme,spor kolu gelirleri (üye aidatı,bağışlar,sınıflar arası yarışmalar,kooperatifin %5 v.s),katılınılacak okul içi ve okul dışı faliyetler,üzerinde görüşler karara bağlanır.Okul müdürünün onayından gecerek uygulamaya konur.

örnek

ATATÜRK ANADOLU TEKNİK-TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 2004-2005 9.SINIF-HAZIRLIK BEDEN EĞİTİMİ VE SEÇMELİ SPOR DERSİ ÖĞRETMENLER BİRİNCİ DÖNEM ZÜMRE TOPLANTI TUTANAGI

Toplantı Tarihi: 26.08.2004
Tolantı yeri : Spor Odası
Toplantıya katılanlar: S.Işıldak-G.temizel

GÜNDEM

1-2003-2004 öğretim yılı 1.ve 2. zümre toplantı tutanaklarının okunması,
2-Yıllık ders planlarının Atatürk ilke ve devrimlerinin doğrultusunda hazırlanması,
3- Derslarin işlenişi,
4-Ölçme ve değerlendirmede standartların sağlanması,
5-Ders araç ve gereclerinin kullanılmasında dikkat,özen,korunması,
6-Öğrencilerde kıyafet birliğinin sağlanması,
7-Beden Eğitimi zümresinin okulun genel disiplinine karkısı,
8-Spor salonunun ve soyunma odalarının temizliği,tertibi,düzeninin sağlanması,
9-Boş dersi olan sınıfların spor çalışmaları,
10-Ders dışı spor etkinliklerinde görev dağılımı,
11-Verilen ödev konularının sınıflara göre dağılımı,
12-Özel gün ve bayramlarda görev dağılımı,
13-Spor salonunda nöbetci öğrencilerin görev dağılımı,
14-Kondisyon salonunun ,Masatenisi masalarının,Halı sahanın,Golf sahasının ve satranç alanının çalışma proğramları,
15-Çevre okulların spor salonundan yararlanmaları,
16-19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlama proğramının hazırlanması
17-Okul spor kolu yönetmeliğinin tekrar incelenmesi,
18-Dilek ve temenniler,

KARARLAR

1-2003-2004 öğretim yılı 1. ve 2. Öğretim yılı toplantı tutanakları okundu.Genel bilgi edinildi.
2-İşletmelerde Meslek Eğitimi yapan Meslek liselerinde Beden Egitimi proğramı okundu,incelendi.2212 sayılı tebliler derğisi incelenerek yeni Ünitelendirilmiş Yıllık ders planları Atatürk İlke ve Devrimleri doğrultusunda hazırlanmasına karar verildi.
3-Dersin ilk 5 dk.sı ve son 5 dk.sı öğrencilerin hazırlıkları için ayrılacak.Ders kıyafetini giymiş olan öğrencilerin Spor ayakkabıları kontrol edilecek,salona alınacak.Spor kolu başkanlığında tek sıralı safta toplanmış şekilde komutla yoklama yapılacak,selamlaşma ile derse başlanılacak.
Ders üç bölümde işlenecek : Isınma devresi,öğrencilerin organizması asıl devreye hazırlanacak.Asıl devre : Konunun özü ele alınarak kolaydan zora doğru prensibine dayanarak basamaklamaya gidilecek.Hareketi önce öğretmen gösterecek.(uygulayarak)
Bitiş devresi :Çeşitli eğlenceli grup yarışmalarına ve eğitsel oyunlara yer verilecek.Hasta ve rahatsız öğrenciler okula gelmiş ise ,mutlaka Spor kıyafetleri ile yoklamaya katılacak ve öğretmenden izin alarak dersi oturarak izleyecek.Mazeretsiz derse girmemenin mutlaka önüne gecilecek.Tüm öğrencilerin aktif olması sağlanacak.
Secmeli spor dersleri,Öğrencilerin sectikleri branjlarda (Spor liselerindeki konular) ağırlıklı eğitim verilecek.
4-Değerlendirmede öncelikle öğrencilerimizin derse ilgisi,çabas ,anatomik ve fizyolojik yapısı, yetenekleri göz önüne alınarak yapılacak ,aynı sınıflara aynı konulardan not verilecek. Okul takımında faaliyetlerde bulunan ve milli olmuş öğrencilerimizin bu özellikleri değerlendirmede göz önünde tutulacak.
Öğrencilerde başarıyı artırmak için: A- Hareketler hayattan alınacak,Çocuklara uygun olacak,milli sitillere önem verilecek,gerekirse hareketler videodan izletilecek.Hareketler vücudun tümüne hitap edecek.Doğuştan gelen yetenekler geliştirilecek,yetenekli olan öğrenciler sportif faaliyetlere yönlendirilecek.
B-İlk notlar Düzen alıştırmalarından,İkinci notlar Cimnastikten,ücüncü notlar toplu oyunlardan verilecek.
C-Tüm çalışmalarda önce öğretmen yaparak göstermesi esas alınacak.
5-Ders arac ve gereclerinin bakımı ,temizliği ve korunmasında öğrenciler bilinçlendirilecek.Derste kullanılan araclar spor başkanı denetiminde getirilecek ve onun denetiminde toplanıp yerine konulacak.Düzen tertip ve disiplin asıl amacımız olacak.
6-Öğrencilerde kıyafet birliğinin sağlanması,Kız ve erkek öğrencilerin soyunma odaları mutlaka okul idaresince temin edilecek.Kız ve Erkek öğrenciler beyaz bisiklet yaka falina,lacivert şort,beyaz diz altı çorap ve spor ayakkabısı giyecekler.Soğuk havalarda temel kıyafetlere ek olarak eşoftman kullanılacak eşoftmanlarda okulun seçtiği renk olacak.İsteyen öğrenciler bu kıyafetleri okul kooperatifinden temin edebilecek.Spor ayakkabıları temiz,salonda giyme alışkanlığı kazandırılacak.
7-Beden Eğitimi öğretmenleri bahce ve okul kantininde,törenlerde genel düzeni sağlar,disiplinsiz davranışları engelleyerek düzeni sağlar.( Okulun genel disiplinine yardımcı olacak)
8-Spor salonu ve odalarının temizliği,tertibi düzeni nöbetci öğrenci tarafından ,derse giren öğretmenin denetiminde yapılacak. Soyunma odasını en son Spor başkanı anahtarı teslim ederek terk edecek.Soyunma odalarında unutulan eşyalar kayıp dolabında saklanacak.Temiz yerde soyunup,giyinmeyi ve temiz alanda spor yapmayı alışkanlık haline getirilecek.
Spor salonunun temizliği ,bakımı ve onarımı için bu vasıflara sahip dışarıdan bir elemanın tutulması ve üçretinin spor yurdunca ödenmesi ,okul müdürlüğüne teklif edilecek.
9- Boş dersi olan öğrenciler ve Beden Eğitimi Dersi olmayan sınıfların okul spor alanlarından belli plan doğrultusunda ,nöbetci öğrenci denetiminde yararlanacaklar.(masatenisi-kon.merkezi-halısaha-spor salonu- golf sahası-satranç)
10-Ders dışı spor çalışmaları okul çıkışı saat 17.00 de başlar-19.00 da biter.Cumartesi ve pazar günkü çalışmalar rehber öğretmenin belirlediği saatte devam eder.
Görev Dağılımı:
Futbol-Kros :Gürcan TEMİZEL
Hentbol : Süreyya IŞILDAK
Badminton : Nehir İNCE (AliAkadlar İlkÖğ.)
11-Verilecek olan ödevler sınıfların yapısına göre araştırmaya ve öğrenmeye yönelik olacak.
12-Özel gün ve bayramlarda Beden Eğitimi öğretmenleri hazır bulunacaklar.Okuldaki tören alanında düzeni sağlayacaklar.Törenlerde okulumuzu en iyi şekilde temsil etmeyi ilke edineceklerdir.(Öğrencilere sorumluluk vererek)
13- Her gün okul idaresince belirlenen üç nöbetci ders öğretmeni tarafından görev yerlerine görevleri anlatılarak ,gönderilecekler 1. nöbetci Masatenisi nöbetcisi; temizliğini bitirdikten sonra ,raketleri , fileleri,topları ve makbuzlarını alarak faaliyete başlayacak..Akşamlayin saat 16.00 da aldığı malzemeleri ve masatenisi gelirlerini spor kolu saymanına makbuzlar kontrol edilerek teslim edecek.Masatenisi geliri Spor kolu saymanı tarafından gelir defterine gelir kaydedilecek ve gelir makbuzu kesilerek nöbetciye teslim edilecek. 2. nöbetci Halı sahada görevlendirilecek,3.nöbetci golf ve satrançta görevlendirilecek. Sabahleyin aldıkları malzemeleri akşam sayarak teslim edecekler.
14-Kondisyon salonu ; haftanın beş günü saat 9.00 dan 19.00 a kadar sporcu öğrenciye açık olacak.Haftada iki gün 17.00 den-19 a kadar öğretmen,memur ve personale açık olacak.
Masatenisi haftanın beş günü tüm öğrenci ve personele saat :9.00dan-17.00 arası açık,okul takımları saat 17.00 den sonra çalışmalarını yapacak.
Halı saha Saat 8.00-den 16.30 a kadar eğitim ve öğretime,16.30 dan 18.00 e kadar okul takım çalışmalarına.18.00 den sonra okul aile birliğine devredilecek.
Golf ve Satranç alanları haftanın beş günü saat 8.00 den 17.00 ye kadar öğrencilere acık olacak.
15-Çevre okullar okul spor salonumuzdan kurallar çercevesince boş zamanlarda yararlandırılacak.Onlarla özel maçlar ve turnuvalar düzenleyerek dostluk ve arkadaşlık duyguları geliştirilecek.
16- Her yıl okulumuzda kutladığımız 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı hazırlıkları ve gösterilerin sunulmasında okulumuz tüm öğretmen ve öğrencilerinden yararlanılacak.Günün anlam ve önemine uygun kutlama için titizlik gösterilecek.
17-Okul Spor Kolu yönetmenliği tekrar incelendi.
18-2004-2005 Öğretim yılı 1. dönemin sağlık,mutluluk ve başarı içinde gecmesi dilegi ile toplantı bitirilmiştir.

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ

SÜREYYA IŞILDAK GÜRCAN TEMİZEL

 

OKUL MÜDÜRÜ

ALİ RIZA ERDEM